สังสรรเสาวนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมย่อยหินอิสานใต้

Trial blast for client
2016-12-02
หม้อจุดระเบิด-Kobla-NE-ONE-NON-electric_Blasting Machine-4
NON electric Blasting Machine
2017-04-18
สัมนา สมาคมย่อยหินไทย 2558-2015-02

สัมนา สมาคมย่อยหินไทย 2558-2015-02

สังสรรเสาวนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมย่อยหินอิสานใต้

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย โดยนายเข็มชาติ ว่องชาญกิจ เลขาธิการรักษาการตำแหน่งนายกสมาคมฯ ,นายทวี ทวีสุขเสถียร อุปนายก, นายดิเรก รัตนวิชช์ และ นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์ กรรมการ ร่วมกับ ชมรมโรงโม่หินจังหวัดสุรินทร์ และ บริษัท วีเหลี่ยมกรุ๊ป จำกัด จัดงานสังสรรเสาวนา แก่ผู้ประกอบการ เขตอิสานใต้ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี ณ รร.ทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อได้พบปะสังสรร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งวิิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เรื่องการขอมีซึ่งยุทธภัณธ์ การขอซื้อ มี ใช้ และขนย้่ายวัตถุระเบิด โดย น.ท.เกียรติศักดิ์ สอนบุตร ร.น. หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาต กองควบคุมยุทธภัณฑ์ กรมการอุตสาหกรรมทหารและนายณัฐพงศ์ ชลออยู่ ผช.กรรมการ ผจก.บจก.แม็คเคม ซัพพลาย,การขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ โดยนายประเสริฐ จิระโรจน์ประภา เจ้าหน้าที่ป่าไม้อาวุโส สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้, การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ โดยนายนพรัตน์ นพรัตน์สิริ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน, เรื่องการขออนุญาตประทานบัตร โดยนายดิเรก รัตนวิชช์ กรรมการผจก. บจก.ทอพคลาส คอนซัลแทนท์ อีกทั้ง บจก.ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ ยังได้มาแนะนำรถตัก SUMITOMO อีกด้วย

https://www.facebook.com/quarry.ass/media_set?set=a.664768210325141.1073741955.100003759032511&type=3

สัมนา สมาคมย่อยหินไทย 2558-2015-03

สัมนา สมาคมย่อยหินไทย 2558-2015-03

สัมนา สมาคมย่อยหินไทย 2558-2015-02

สัมนา สมาคมย่อยหินไทย 2558-2015-02

สัมนา สมาคมย่อยหินไทย 2558-2015

สัมนา สมาคมย่อยหินไทย 2558-2015