เชื้อประทุไม่ใช้ไฟฟ้า(Non-Electric Detonators)

Ammonium Nitrate (NH4NO3)
2017-05-01
บรรยายพิเศษในหัวข้อวัตถุระเบิดทางการค้า(Commercial Explosives)
2017-08-16

 

เชื้อประทุไม่ใช้ไฟฟ้า(Non-Electric Detonators)

เชื้อประทุไม่ใช้ไฟฟ้าชนิดถ่วงเวลา (Non-electric Delay detonator) เป็นเชื้อประทุทรงประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัยสูง เหมาะกับการใช้ในสภาพอากาศมีไฟฟ้าสถิต ทั้งยังได้ผลงานที่มีความแม่นยำ สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพพื้นที่ เช่น บริเวณที่มีน้ำ และความชื้น ฯลฯ อีกทั้งสามารถควบคุมขนาด เวลา แรงระเบิด ทิศทาง เสียง และแรงสั่นสะเทือน

เชื้อประทุไม่ใช้ไฟฟ้า A-SHOK สามารถผลิตได้ตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ดังนี้

  • A-SHOK TWIN(STLD + DTH)

เป็นเชื้อประทุหน่วงเวลาชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า ชุดของอุปกรณ์(แก๊ป) จะประกอบไปด้วยสาย shock tube จะมีปลายข้างหนึ่งเป็นเชื้อประทุ ใช้เป็นตัวกระตุ้น ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งเป็นเชื้อประทุพร้อมชุดเชื่อมต่อระหว่างปากหลุม

  • A-SHOK LEAD LINE

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นของ A-SHOK เพื่อให้ได้ความยาวตามต้องการ A-SHOK LEAD LINE มีความยืดหยุ่นสูงจึงทำให้สามารถดัดหรืองอได้โดยไม่เสียคุณสมบัติ ช่วยให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยในการจุดระเบิดมากยิ่งขึ้น

 

 

  • A-SHOK STLD

เป็นเชื้อประทุหน่วงเวลาแบบเชื่อมต่อระหว่างปากหลุมชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วยสาย shock tube ปลายข้างหนึ่งเป็นเชื้อประทุพร้อมชุดเชื่อมต่อระหว่างปากหลุม และอีกข้างหนึ่งเป็นสาย shock tube เปลือย

A-SHOCK TLD
0 MS GREEN
17 MS YELLOW
25 MS RED
42 MS WHITE
65 MS BLUE
100 MS BLACK

 

  • A-SHOK DTH

เชื้อประทุหน่วงเวลา ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า A-SHOK DTH ประกอบด้วย สาย shock tube ที่ปลายข้างหนึ่งเป็นเชื้อประทุแรงสูง และข้างหนึ่งเป็นสายชนวน shock tube พร้อม over connector สำหรับเชื่อมต่อ

DTH Series
Delay Timing of DTH 250, 300, 350. 450, 500 ms or as required
Length of Coil 5 meters to 45 meters or as required

 

 

 

  • A-SHOK MS(milliseconds) / LP(long Peroid)

เป็นเชื้อประทุหน่วงเวลาแบบมิลลิวินาที ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วยสาย shock tube ปลายอีกข้างหนึ่งเป็นเชื้อประทุแรงสูง อีกข้างหนึ่งเป็นสายชนวน shock tube มีอัตราหน่วงตั้งแต่   50 – 1,100 มิลลิวินาที

A-SHOL MILLISECOND DELAY DETONATOR
Delay No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Delay time(ms) 50 75 100 125 150 175 225 275 325 375