Expert Technical Consult Service : บริการให้คำปรึกษาเทคนิคการใช้วัตถุระเบิด

xb-50,kobla,blasting Machine,หม้อจุดระเบิด
หม้อจุดระเบิด Kobla-XB50 Blasting-Machine
2017-04-18
booster_บูสเตอร์_high_explosive
Booster : บูสเตอร์
2017-05-01
บริการวัด-ความดังเสียง-แรงสั่นสะเทือน-Blasting_Analysis_Service-4

บริการวัด-ความดังเสียง-แรงสั่นสะเทือน-Blasting_Analysis_Service-4

ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานวัตถุระเบิด Expert Technical Consult Service 

ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาการ ออกแบบ การใช้งานวัตถุระเบิดให้เต็มประสิทธิภาพ การระเบิด เพื่อการควบคุม แรงสั่นสะเทือนเสียง และการระเบิด เพื่อจำกัด ขอบเขต (Control Blasting)

 

บริการวิเคราะห์การระเบิด :  Blasting Analysis Service

บริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา เสียงดังจากการระเบิด ( Air blast)  บริการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  (Ground Vibration )
โดยการใช้เครื่องมือ อิเล็กโทรนิคในการตรวจวัด เพื่อป้องกันปัญหา ด้านมวลชล หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ดีต่อมวลชล (CSR)
โดยทั้งนี้การตรวจจะใช้เครื่องมือ อิเล็กโทรนิคมาตรฐาน สามารถ ทราบผลการทำงาน  ได้โดยทันที ภายหลังเสร็จสิ้นการระเบิด