Service

Expert Technical Consult Service 

บริการให้คำปรึกษา เรื่องการะเบิดชนิดควบคุม (Control Blasting) ทางบริษัทมีทีมผู้เชียวชาญพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับงานระเบิด เพื่อควบคุม ความปลอดภัย ทั้งต่อขอบเขคเหมือง หรือ สิ่งปลูกสร้างโดยรอบ

 

Blasting Analysis Service

บริการรับตรวจวัดเสียงจากการระเบิด (Air blast)  แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด(Ground Vibration ) เพื่อการทำการระเบิดชนิดควบคุม หรือ เพื่อ ป้องกัน งานทางด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)