บริษัท แม็คเคมซัพพลาย จำกัด
Mechchem Supply Co.,Ltd


รับติดต่อให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาต ซื้อ / ครอบครอง / มีใช้ วัตถุระเบิด
Commercial Explosive Consultant service in Kingdom of Thailand.

สำนักงานใหญ่

265 ซ. รามคำแหง 21 (นวศรี) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310


Head Quarters

265 ramkamhaeng Rd., Plappla Whangthonglang district. Bangkok 10310,Thailand.TEL. : +66(2)-319-1551

E-mail : contact@mechchem.co.th


บริษัท อัสพรรณ เอ็กซ์โพลซีฟ จำกัด

เลขที่ 141 หมู่ 8 ตำบล ห้วยแห้ง อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18110


Asapan Exposive Factory

141 Moo. 8 T.Huaihang, A.kangkoi , Saraburi 18110TEL. : +66(38)-222-358

Email Address :


เทคนิคการใช้วัตถุระเบิด และใบอนุญาต | Technical and Licencing Services contact@mechchem.co.th
สอบถามรายละเอียด สินค้าและข้อมูลบริษัท | Product Enquiries and information contact@mechchem.co.th
Facebook : www.facebook.com/mechchem

OFFICE HOUR :

  • 9 am - 4 pm

แผนที่ บริษัทสำนักงานใหญ่ | Head Quarters Maps