A-SHOK DETONATOR

2016-11-21

A-SHOK DETONATOR – Non electric Detonator

A-SHOK DETONATOR  – Non electric Detonator       A-SHOK DETONATOR เชื้อประทุไม่ใช้ไฟฟ้าชนิดถ่วงเวลา (Non-electric Delay detonator) เป็นเชื้อประทุทรงประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัยสูง เหมาะกับการใช้ในสภาพอากาศมีไฟฟ้าสถิต ทั้งยังได้ผลงานที่มีความแม่นยำ สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพพื้นที่ เช่น บริเวณที่มีน้ำ และความชื้น ฯลฯ อีกทั้งสามารถควบคุมขนาด เวลา […]