เชื้อประทุไม่ใช้ไฟฟ้า(Non-Electric Detonators)

2017-05-01

เชื้อประทุไม่ใช้ไฟฟ้า(Non-Electric Detonators)

  เชื้อประทุไม่ใช้ไฟฟ้า(Non-Electric Detonators) เชื้อประทุไม่ใช้ไฟฟ้าชนิดถ่วงเวลา (Non-electric Delay detonator) เป็นเชื้อประทุทรงประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัยสูง เหมาะกับการใช้ในสภาพอากาศมีไฟฟ้าสถิต ทั้งยังได้ผลงานที่มีความแม่นยำ สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพพื้นที่ เช่น บริเวณที่มีน้ำ และความชื้น ฯลฯ อีกทั้งสามารถควบคุมขนาด เวลา แรงระเบิด ทิศทาง เสียง และแรงสั่นสะเทือน เชื้อประทุไม่ใช้ไฟฟ้า A-SHOK สามารถผลิตได้ตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ดังนี้ […]