บริการให้คำปรึกษาเทคนิคการใช้วัตถุระเบิด

2017-04-19
บริการวัด-ความดังเสียง-แรงสั่นสะเทือน-Blasting_Analysis_Service-4

Expert Technical Consult Service : บริการให้คำปรึกษาเทคนิคการใช้วัตถุระเบิด

ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานวัตถุระเบิด Expert Technical Consult Service  ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาการ ออกแบบ การใช้งานวัตถุระเบิดให้เต็มประสิทธิภาพ การระเบิด เพื่อการควบคุม แรงสั่นสะเทือนเสียง และการระเบิด เพื่อจำกัด ขอบเขต (Control Blasting)   บริการวิเคราะห์การระเบิด :  Blasting Analysis Service บริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา เสียงดังจากการระเบิด ( Air blast) […]