งานโม่หิน

2017-01-04
สัมนา สมาคมย่อยหินไทย 2558-2015-02

สังสรรเสาวนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมย่อยหินอิสานใต้

สังสรรเสาวนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมย่อยหินอิสานใต้ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย โดยนายเข็มชาติ ว่องชาญกิจ เลขาธิการรักษาการตำแหน่งนายกสมาคมฯ ,นายทวี ทวีสุขเสถียร อุปนายก, นายดิเรก รัตนวิชช์ และ นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์ กรรมการ ร่วมกับ ชมรมโรงโม่หินจังหวัดสุรินทร์ และ บริษัท วีเหลี่ยมกรุ๊ป จำกัด จัดงานสังสรรเสาวนา แก่ผู้ประกอบการ […]