คณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

งานขยายทางเส้น 304 กบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว
2016-12-02
Trial blast for client
2016-12-02

ต้อนรับคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และทดสอบประสิทธิภาพวัตถุระเบิด