คณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

งานขยายทางเส้น 304 กบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว
December 2, 2016
Trial blast for client
December 2, 2016

ต้อนรับคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และทดสอบประสิทธิภาพวัตถุระเบิด

Comments are closed.